לקוחות

משרד הבינוי והשיכון

משרד הבינוי והשיכון

מועצה מקומית קריית עקרון

מועצה מקומית קריית עקרון

מלט מבנים

חברת מ.ל.ט מבנים

י.ח דמרי

חברת י.ח. דימרי

גורדי הנדסה

גורדי הנדסה

עיריית ראש העין

עיריית ראש העין

רמת הנגב

מועצה איזורית רמת הנגב

מועצה אזורית שפיר

מועצה איזורית שפיר

עיריית הרצליה

עיריית הרצליה

רותם שני

חברת רותם שני

מגדלי הים התיכון

חברת מגדלי הים התיכון

הקרן לשיקום מחצבות

הקרן לשיקום מחצבות

פוגל שוהם אדריכלים

א.פוגל – א.שוהם אדריכלים

עיריית רחובות

עריית רחובות והרשות לפיתוח רחובות

אורנים מונוסון

בית ספר אורנים יהוד